Rekor Kıran Şirinlik :)

Reklamlar
Video | Posted on by | Yorum bırakın

Eşekli Ninni

 

eşekli ninni

Eşek senin ağzınla
Fırın mı yapayım
Fırınlı dağlar
Sümbüllü bağlar
Ben nerde kalayım oy

Eşek senin burnunla
Çeşme mi yapayım
Çeşmeli dağlar
Sümbüllü bağlar
Ben nerde kalayım oy

Eşek senin kuyruğunla
Kamçı mı yapayım
Kamçılı dağlar
Sümbüllü bağlar
Ben nerde kalayım oy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuk Ninnileri içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Atem Tutam Men Seni/Video

Çocuk Ninnileri içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Atem Tutam Men Seni

Atem tutem men seni
Şekere gatem men seni
Akşam baben gelende oy
Önüne atem men seni

Hop hopun olsun oğlum
Gül topun olsun oğlum
Sıralı gavak dibinde oy
Toyluğun olsun oğlum

Atem tutem men seni
Şekere gatem men seni
Akşam baben gelende oy
Önüne atem men seni

Ev süpüre toz ede
Hemama gider naz ede
El ayağı kir içinde
Yıkamam diye naz ede

Atem tutem men seni
Şekere gatem men seni
Akşam baben gelende oy
Önüne atem men seni

Çocuk Ninnileri içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Okul Öncesi Eğitimi Nedir?

2

   Okul Öncesi Eğitimi, doğumdan, zorunlu eğitim yaşına kadar, çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alınarak, çocukların sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlayıcı, olumlu kişilik temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, çocukların kendilerine güven duymalarının sağlandığı, ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu sistemli bir eğitim diye tanımlayabiliriz. Bu eğitimler devlet okullarında veya özel kuruluşlarda bu iş üzerine eğitim almış kişiler tarafından verilmektedir.

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Okul Öncesi Eğitiminin Önemi

okul öncesi 1Gelişim yıllarında sağlıklı bir anne-çocuk ilişkisinde çocuk zamanla, annesini ona bakan, koruyan ve ihtiyaçlarını karşılayan bir birey olarak görür. Böylelikle bebek anneye GÜVENMEYİ öğrenir. Eğer anne çocuğuna karşı tutarlı ve olumlu ise çocukta TEMEL GÜVEN DUYGUSU oluşmaya başlar. Gelişim yılları boyunca anne ve baba tarafından bir birey olarak kabul edildiğini, sevildiğini ve saygı duyulduğunu gören çocukta özgüven gelişir. Özgüven; kişinin kendisini önemli, değerli ve yetenekli biri olarak algılama derecesidir.

İşte okul öncesi eğitiminin amaçlarından biri de, çocuğun okulda kendi kişiliğine karşı olumlu bir tutum geliştirmesidir. Eğer okul öncesi eğitimi sırasında çocuğun yaşantıları mutlu ve anlamlı olursa, ilkokula da kendine yönelik olumlu duygularla başlar ve başarı olasılığı da artar.

Anaokuluna başlatmak için çocuğun gelişim düzeyine bakmak gerekir. Hazır olma yaşı her çocuk için aynı olmamakla birlikte çocuğun anneden ayrı kalmaya alışık olması, ihtiyaçlarını konuşarak veya başka biçimlerde ifade edebilmesi, tuvalet eğitimi kazanmış olması, basit komutları alabilmesi, yürüme ve koşma gibi kaba motor fonksiyonlarının gelişmiş olması gerekir. Ancak bu sayede çocuk okul ortamına uyum sağlayıp, paylaşımda bulunabilir. Çocuk 2 yaşını doldurmasına rağmen bu becerileri kazanmış olabilir yada yaşı 4 olmasına rağmen bu becerileri kazanmamış olabilir. O zaman genel olarak anaokuluna başlama yaşı 2-4 yaş arası olduğunu söyleyebiliriz.

Çocuk burada kendini TANIMAYI, yeteneklerinden haberdar olmayı ve yaşıtlarından farklı olan özeliklerini öğrenir.

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayar Kullanımı ve Önemi


okul öncesi

Bilgisayar kullanmak okul öncesi yaştaki çocukların gelişimini nasıl destekliyor?

Pediatrics dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre bilgisayar kullanan okul öncesi yaştaki çocukların okula hazır olma durumlarını ölçen testteki puanları diğer çocuklara göre 12 puan daha yüksek. Ayrıca bilgisayar kullanan çocuklar kullanmayanlara kıyasla gelişim testlerinde iki kat daha yüksek puan alıyorlar. Bilgisayar çocuğa rakamları ve sayıları öğreterek, özgüvenin artmasını da sağlayabiliyor.

Bilgisayar oyunlarını oynayan çocukların el-göz koordinasyonunu (farenin kullanımı, boyama, çizim çalışmaları vb.), problem çözme ve hızlı karar verme yeteneklerinin diğer çocuklara göre daha fazla geliştiğini de söyleyebiliriz. Çocuk günlük yaşamında ve eğitimi sırasında öğrendiği pek çok kavramı bilgisayar oyunları ile pekiştirebilir.Dikkatini yoğunlaştırmada güçlük çeken aşırı hareketli çocuklar ilgi çekici bir program karşısında daha uzun süre kalabilirler. Bu nedenle bilgisayar kullanımı, çocuğun dikkatini yoğunlaştırmasına yardım ederek eğitime katkı sağlayabilir.

Bilgisayar kullanmak okul öncesi yaştaki çocukların gelişimini nasıl engelliyor?

Bilgisayar, küçük çocukların günlük programında çok sınırlı bir yere sahip olmalıdır, çünkü çocukların büyümek ve gelişmek için harekete, konuşmaya, arkadaşları ile oyun oynamaya, hatta bazen de çatışmaya ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların ise bilgisayar ile karşılanması mümkün değildir.

Sosyalleşme ve serbest oyunların, taklit ve canlandırma oyunlarının çocuklara empati kurmayı öğrettiği, yaratıcılık ve hayal gücünün gelişmesine katkıda bulunduğu ve sosyal gelişimi desteklediği bilinmektedir. Ancak ekran başında çok fazla zaman geçirmesi ve bilgisayarı “en iyi arkadaşı” haline getirmesi de zihinsel ve sosyal açıdan zarar görmesine neden olarak, gerçek anlamdaki oyun faaliyetleri ve çocukların sosyal gelişimleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Bilgisayar, aktif ve sosyal deneyimlerin yerine geçmemelidir. Örneğin çocuk altında – üstünde gibi kavramları öğrenirken, kendisi masanın altına girerek, üstüne oturarak ya da oyuncağını koyarak daha iyi öğrenir. Ancak alfabe, sayı vb. öğretimi gibi alanlarda bilgisayar kullanmak daha eğlenceli olabilir.

Aile bilgisayarın çocuğun davranışlarını olumsuz etkilediğini görüyorsa hemen bir uzmana gitmelidir. Bilgisayar çocuğun sosyal aktivitesini azaltıyor, depresyon, uyku problemi ya da ev ödevlerini yapmasını engelliyorsa bir problem olduğunun göstergesidir. Bu durumda bilgisayarı kapatmamız gerekebilir.

Son yıllarda bilgisayar oyunları oyuncaklara göre evlerde daha fazla oynanmaktadır. 1998 yılında Amerika’da 181 milyon bilgisayar oyunu satılmıştır. Son yıllarda yapılan araştırmalar bilgisayar oyunlarının çocukların öğrenmesinde -olumlu ya da olumsuz- büyük etkisi olduğunu ortaya çıkarmıştır. Özellikle şiddet içerikli bilgisayar oyunlarını oynayan çocuklar o oyun içerisinde geçen küfürlü cümleleri öğrenmekte ve şiddet içerikli fiziksel davranışları çok hızlı öğrenip uygulayabilmektedir.

Ayrıca araştırmalar bilgisayarların çocukları okumayı öğrenme veya insanlarla tartışmalara katılmaya hazırlamadığını da gösteriyor. Okuma becerilerini ve açık uçlu tartışma ve konuşma becerilerini geliştirmenin en iyi yolunun ise her zaman için insanlarla birebir ilişki olduğu belirtiliyor. Uzmanlar bilgisayarın elektronik bebek bakıcısı ya da eğitimde bir amaç olarak değil, çocuğun öğrenmesine yardımcı olan bir nesne, araç olarak kullanılması gerektiğini vurguluyorlar.

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın